GORF

FITXA TÈCNICA

Nom del joc: GORF,  Galactic Orbiting Robot Force

Fabricant: Midway Manufacturing Co.

Any de desenvolupament: 1981

Categoria: Videojoc de dispar


Informació de la plataforma de maquinari:

El joc utilitza un maquinari genèric vàlid per altres jocs, com poden ser Professor Pacman o Sea Wolf II, anomenat Bally Midway Astrocade Hardware. La lògica i plaques ROM en són específiques.

  • CPU Principal: Z80 @ 1.789773
  • CPU de so: Astrocade (@ 1.789773 Mhz)
  • Xips de so: Votrax SC-01
  • Resolució de vídeo: 352x240


Desenvolupadors principals: Jamie Fenton, Dave Nutting y Jay Fenton

Compositor de la música: Scott Norris


HISTÒRIA DEL JOC

Història del desenvolupament:

El joc va ser desenvolupat per Dave Nutting Associates i els drets per la publicació foren adquirits per Midway el 1981.

El disseny del joc tractava d’estar relacionat directament amb la pel·lícula Star Trek – The Motion Picture, però aquesta idea es rebutjà per ser considerada massa complicada.

Descripció general del joc:

La trama es situa a l’espai, on el jugador, al comandament de la nau FS-15 Interestellar Space Fichter, haurà de passar per les diferents proves (cinc variants en total), al mateix temps que augmenta el seu rang quan les supere. Una vegada s’hi acaben les cinc missions, es torna a la primera, encara que es fa amb més rang.

La nau s’hi pot moure en qualsevol direcció i disparar un làser amb el qual pot acabar amb els sis tipus d’enemics que hi ha. Només es permet un dispar en pantalla a tota l’estona.

Curiositats:

Una seqüela del joc (GORF) es creà al 1982. Malgrat això, no es va arribar a la seua producció.

GORF és el nom de l’enemic final del joc.


HISTÒRIA MÀQUINA ARCADE VINTAGE

Estat: OPERATIVA

Informació sobre la localització i l’adquisició de la màquina d’Arcade Vintage:

Adquirida per José Mª Litarte el 22 d’octubre del 2015 a Thierry Cachoudas a Rochefort (França).

Informació sobre el procés de restauració o reparacions efectuades:

Restauració realitzada per Ricardo Fernández-Vega durant el 2016. Es reparà el xassís del monitor i les plaques de joc.

Enllaços a altres webs relacionades:

https://arcadeclassics.net/80s-game-videos/gorf/

https://www.arcade-history.com/?n=gorf-model-873&page=detail&id=991